War-Hammer-Fantasy
Image default
Onderwijs

De cursus vakbekwaam persoon voor NEN 3140

Cursus vakbekwaam persoon

Maak uzelf nog breder inzetbaar op de werkvloer door een cursus vakbekwaam persoon bij te wonen bij Ingenium Bedrijfsadvies. Het betreft een training voor een dag en u leert hier alles op het gebied van gebruik en veiligheid elektronische gereedschappen volgens NEN 3140. Wanneer u zich aanmeldt voor de cursus vakbekwaam persoon, is het wel belangrijk dat u beschikt over een elektrotechnische vooropleiding of hier toch wel enige ervaring mee heeft. Iemand die uiteindelijk deze vaardigheden tot zich neemt, moet zich met complexere processen bezighouden op het gebied van deze machines. De veiligheid ligt in de handen van deze persoon en diezelfde werknemer moet tevens op de hoogte zijn van de wetten en regels van NEN 3140. Het is sinds 1998 verplicht voor bedrijven om hun elektronische apparatuur en gereedschappen te keuren volgens de NEN 3140. Daarom is het steeds meer noodzakelijk dat de werknemers die hiermee werken, meer geschoold zijn in deze richtlijnen. Dit kan op verschillende niveaus, waarvan de cursus vakbekwaam persoon een stap verder gehad dan alleen de keuring. Niet voor niets zijn medewerkers van elektrotechnische installatiebedrijven en industriële monteurs vaak de mensen die aangewezen worden voor deze verantwoordelijkheid. In deze functie komen zij voor de volgende taken te staan:

 • complexe elektronische werkzaamheden
 • bijplaatsen van groepen in installaties
 • uitvoeren van onderhoud aan installaties
 • gevaren en risico’s inschatten
 • instrueren van personeel over gevaren en risico’s bij elektrotechnische handgereedschappen

Door middel van een uitgebreide inhoud aan theorieonderdelen leert u meer over de gevaren, de wetten en regels om de gevaren te bestrijden en toepassingen om gevaren met het personeel te voorkomen de wetgeving na te leven. Na een eendaagse cursus vakbekwaam persoon bent u de persoon die hier kennis van heeft en er voor zorg kan dragen dat de conditie van de apparatuur in het bedrijf geheel volgens NEN 3140 is bijgehouden.

De cursus vakbekwaam persoon voor NEN 3140

Sinds de invoering van de verplichte NEN 3140 is het voor bedrijven noodzakelijker om deskundige medewerkers te hebben. Deze mensen moeten verstand hebben van de elektronische apparatuur. Niet alleen moeten zij mensen die hebben die ermee kunnen werken, maar ook mensen die wetten en regels kunnen naleven en bewaken. Hier komt meer bij kijken dan alleen procedures uit uw hoofd leren. Bij Ingenium Bedrijfdadvies bieden wij de cursus vakbekwaam persoon om mensen geheel te trainen in deze wetgeving voor elektronische installaties. Er bestaan veel gevaren rondom deze machines. Vandaar dat de regels hiervoor ook strenger zijn geworden. Niet alleen leren wij u over de mogelijke risico’s en gevaren, maar ook hoe deze te voorkomen. De cursus vakbekwaam persoon leert de deelnemers hoe zij veilig met de installaties om kunnen gaan en wat zij moeten doen bij incidenten. Dit doen wij aan de hand van de volgende onderdelen:

 • elektrotechnische gevaren en ongelukken
 • elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving
 • veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s
 • werken met een werkvergunning en schakelbericht

De gevaren en ongeluk zijn voornamelijk gericht op incidenten als elektrocutie en kortsluiting. De cursus vakbekwaam persoon leert hoe u de materialen en machines moet onderhouden aan de hand van wetgeving, Arbowetgeving en de NEN 3140. De regels moeten natuurlijk nageleefd worden. Daarom krijgt u ook les in de werkwijze met de machines zodat de veiligheid in acht wordt genomen. Dit leert u tijdens het onderdeel ‘Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s’. Dit deel bevat de volgende vakken:

 • werk- en onderhoudsprocedures
 • spanningsloos werken
 • werken in de nabijheid van actieve delen

In het laatst genoemde blok ‘Werken met een werkvergunning en schakelbericht’ krijgt u meer instructie over de veiligheidsprocedures en werkvergunningen. De cursus vakbekwaam persoon zorgt ervoor dat u de geschikte en deskundige werknemer bent die op de hoogte is van wetten, regels en procedures. Tevens weet u ook hoe deze in de praktijk toe te passen.

Een training van een dag

De cursus vakbekwaam persoon wordt in een dag tijd gegeven in de plaats Lexmond. Op de website ingeniumbedrijfsadvies.nl staan de data waarom de training gegeven wordt. Deze worden zeker maandelijks gegeven. Wij noteren het achter de betreffende datum als deze volgeboekt is of als er nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Wanneer u echt op deze datum de cursus vakbekwaam persoon wilt bijwonen, dan weet u dat er juist extra snel bij moet zijn. Mochten er meerdere collega’s van u deze training ook willen volgen, dan kan uw baas ook een eventuele in-company training aanvragen. Ingenium Bedrijfsadvies verzorgt dan een cursus vakbekwaam persoon op locatie. Neem wel contact met ons op over de mogelijkheden voor een dergelijke training binnen het bedrijf. Voor uw werkgever is het ideaal als u deze cursus vakbekwaam persoon heeft gevolgd. Wanneer het bedrijf werknemers in dienst heeft die geheel de normen volgens NEN 3140 kennen en weten naleven. Complexe uitvoeringen aan elektrotechnische machines en installaties kunnen gerust aan deze persoon overgelaten worden. U bent dan de aangewezen persoon waar de organisatie op terugvalt. De prijzen voor de cursus vakbekwaam persoon zijn afhankelijk van het aantal deelnemers die door uw werkgever opgegeven worden. Als u aangemeld wordt met meerdere collega’s dan heeft dat invloed op de prijs per cursist:

 • 1 cursist € 295,-
 • 2 t/m 3 cursisten € 285,-
 • 4 t/m 5 cursisten € 275,-
 • 6 en meer cursisten € 249,-

Indien u zichzelf aanmeldt dan geldt uiteraard de prijs voor 1 cursist. In het cursusgeld zit het lesmateriaal en het certificaat inbegrepen. Met dit certificaat bent u een volgens de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen Vakbekwaam persoon NEN 3140.

Voor meer info : klikt u hier