War-Hammer-Fantasy
Image default
Dienstverlening

Zakelijke Leiderschapsvaardigheden – Veranderingsmanagement

Wij van Ivpp hebben enkele adviezen opgesteld voor het omgaan met managementveranderingen:

Zakelijke Leiderschapsvaardigheden – Veranderingsmanagement: Organisaties veranderen vaak continu. Laten we eerlijk zijn… snelle verandering is de natuur van zaken vandaag. Veranderingen managen is één van de belangrijkste zakelijke leiderschapsvaardigheden die managers vandaag moeten ontwikkelen. Verandering is iets waar niet alle werknemers zich goed bij voelen, en daarom, wordt er vaak de schuld gelegd op werknemers en het middenmanagement door hun organisaties als een verandering fout loopt. De overheersende gedachte is dan dat de werknemers zich ‘aan het plan moeten houden’ en met het bedrijf moeten veranderen. Dat is vaak waar. Maar waar deze eis vaak geen rekening mee houdt is de impact dat het gedrag van managers kan hebben op hoe de verandering gepland, onthaald en uitgevoerd wordt door hun mensen.

De zakelijke leiderschapsvaardigheid om verandering te kunnen managen is enorm belangrijk voor alle managers. De manier waarop een leider organisatorische verandering managet, heeft een grote impact of het ondersteund of tegengewerkt wordt. De focus moet liggen op wat de leiders doen – en wat ze niet kunnen doen.

Verandering kan efficiënt gemanaged worden met betrokken leiderschap. Kijk eens naar een paar tips gebaseerd op wat gewerkt heeft voor ons en voor onze klanten:

Wees direct. Vanaf dat je weet dat er verandering aankomt, kan je de mensen beginnen voorbereiden. Één van de beste manieren om weerstand tegen verandering te voorkomen, is door mensen op voorhand van de verandering op de hoogte te brengen.

Wees duidelijk. Als medewerkers tegenwerken, spreek er dan open en eerlijk over. In tijden van grote bedrijfsveranderingen, moet je direct en open communiceren in plaats van “rond de pot te blijven draaien.” Communiceer dat je iedereen nodig hebt om de verandering te accepteren en schets de consequenties als dat niet gebeurd.

Forceer aansprakelijkheid. Het is belangrijk dat je geen verantwoordelijkheid neemt als mensen de verandering niet accepteren. Wees duidelijk, geef om hun gevoelens en kwesties, maar elke persoon moet persoonlijk aansprakelijk zijn om het ofwel te accepteren ofwel niet.

Alle managers moeten de zakelijke leiderschapsvaardigheid om een positieve veranderingsmanagementcultuur te creëren ontwikkelen. Door de bovenstaande tips te volgen, kan een scherpzinnige leider een veranderingsmanagementstrategie opbouwen die kwesties oplost voor ze problemen worden. In andere woorden, vermijd tegenwerking door eerst vertrouwen op te bouwen. Leiders kunnen verandering efficiënt managen door betrokken te blijven.

IvPP – Leiderschap met het Instituut voor Positieve Psychologie. Lees meer over leiderschap met IvPP.

Voor meer info : klikt u hier