War-Hammer-Fantasy
Image default
Bedrijven

Ziekte verzuim binnen bedrijven

Sommige bedrijven hebben last van ziekteverzuim. Letterlijk vertaald betekend ziekte verzuim dat de werknemer zijn werk niet doet omdat hij of zij ziek is. Veel bedrijven kunnen hier zelfs schade door oplopen. Het is ook altijd nadelig voor een bedrijf. Het bedrijf betaald namelijk loon maar behaald geen ROI (return on investment) uit deze investering. De kosten blijven gelijk maar de opbrengsten blijven hetzelfde of nemen zelfs af in het ergste geval.

Als de ziekte hardnekkig van aard is lopen de kosten nog veel verder op. Er zijn gelukkig allemaal regels die er voor zorgen dat het personeel zolang mogelijk aan het werk blijven. Vrijwel ieder bedrijf dat te maken heeft met een hoog ziekte percentage wilt hier graag zo snel mogelijk vanaf. Hoe wel het voor bedrijven lastig is om te achterhalen wat de precieze oorzaak is van het ziekte verzuim is dit wel van cruciaal belang. Mocht het nou zo zijn dat het komt door een te hoge werkdruk of slechte werkomstandigheden dan hebben zowel werkgever als werknemer er baad bij dat dit probleem zo snel mogelijk opgelost wordt. Het bedrijf in kwestie kan de keuze maken om de arbo dienst langs te laten komen. Zij zullen dan op basis van kennis en expertise hun werk doen.

De arbodienst doet meer dan alleen het terugdringen van ziekteverzuim. Zo als eerder gezegd kan het dus zijn dat de werknemers ziek zijn door het bedrijf. De veiligheidsvoorschriften van een bedrijf en of zij zich er aan houden wordt naar gekeken. Dit is een belangrijke rol van de arbo dienst. Nu heeft de arbo dienst geen goede reputatie en zijn ze redelijk berucht. Dit komt onder andere dus door deze functie die zij uitvoeren. Om deze reden wordt er vaak voor gekozen om niet de arbo dienst in te schakelen maar als eerst contact te zoeken met Arbeidsdeskundigen.De arbo dienst is vaak een laatste hulpmiddel.

Voor meer info : klikt u hier